Binnen onze vereniging werken we met 5 regio's; Noord, Oost, West, Zuid en Vlaanderen.

Deze regio's hebben allemaal een zelfstandig bestuur die jaarlijks een deel van de contributie ontvangen. Samen met de leden in de regio maken zij afspraken welke activititen georganiseerd worden en welke budgetten daarbij horen. Aan het eind van het boekjaar, (boekjaar loopt van 1-1 tot en met 31-12) stuurt de secretaris van iedere regio een verslag van de activiteiten en een verantwoording van de gelden, aan het dagelijksbestuur.

In ons besloten gedeelte van de website is er voor iedere regio ruimte om zaken met elkaar te delen. Ook staan daar de mailadressen hoe je in contact kan komen met de regio bestuurders.

Bestuur regio Noord
Voorzitter Lucas Hamming lukas@hetnet.nl
Secretaris Lucas Hamming
Penningmeester C.W.P.A. Leber
Bestuurslid H.Tolhuis
Bestuurslid F.Damhuis
Algemeen lid E. van Ginkel

Bestuur Regio Oost
Voorzitter Ben Som de Cerff ben.somdecerff@telfort.nl
Secretaris Lotty van den Bosch
Penningmeester L.G.Scheffer
Bestuurslid Dick Aalvanger
Bestuurslid R. van de Worp

Bestuur Regio Vlaanderen
Voorzitter Achiel Dhooge achiel.dhooge@skynet.be
Onder-Voorzitter Jan de Ridder
Secretaris Florent van Broek florentvabroek@gmail.com
Penningmeester Florent van Broek
Bestuurslid Ludo Moens

Bestuur Regio West
Voorzitter R. de Moor bbvnedsecretaris@gmail.com
Secretaris G. Wieringa
Penningmeester K. van Willengenburg
Bestuurslid D.E. van Randen
Bestuurslid G. Verhoeven

Bestuur Regio Zuid
Voorzitter M.Mesu info@imkerswinkeldelinde.nl
Secretaris W.van Sprundel
Penningmeester K. van de Laar
Bestuurslid P. Verkooijen
Bestuurslid H.W. Claessen