Binnen onze vereniging werken we met 5 regio's; Noord, Oost, West, Zuid en Vlaanderen.

Deze regio's hebben allemaal een zelfstandig bestuur die jaarlijks een deel van de contributie ontvangen. Samen met de leden in de regio maken zij afspraken welke activititen georganiseerd worden en welke budgetten daarbij horen. Aan het eind van het boekjaar, (boekjaar loopt van 1-1 tot en met 31-12) stuurt de secretaris van iedere regio een verslag van de activiteiten en een verantwoording van de gelden, aan het dagelijksbestuur.

In ons besloten gedeelte van de website is er voor iedere regio ruimte om zaken met elkaar te delen. Ook staan daar de mailadressen hoe je in contact kan komen met de regio bestuurders.

Bestuur regio Noord          
Voorzitter              Lucas Hamming   lukas@hetnet.nl
Secretaris             Lucas Hamming
Penningmeester   C.W.P.A. Leber
Bestuurslid           H.Tolhuis
Bestuurslid           F.Damhuis 
Algemeen lid        E. van Ginkel

Bestuur Regio Oost 
Voorzitter              Ben Som de Cerff   ben.somdecerff@telfort.nl
Secretaris             Lotty van den Bosch
Penningmeester   L.G.Scheffer
Bestuurslid           Dick Aalvanger 
Bestuurslid           R. van de Worp
Bestuurslid           G. Beernink

Bestuur Regio Vlaanderen 
Voorzitter                  Achiel Dhooge   achiel.dhooge@skynet.be
Onder-Voorzitter       Jan de Ridder
Secretaris                 Florent van Broek florentvabroek@gmail.com
Penningmeester       Florent van Broek
Bestuurslid               Ludo Moens

Bestuur Regio West
Voorzitter              R. de Moor bbvnedsecretaris@gmail.com 
Secretaris             G. Wieringa
Penningmeester   K. van Willengenburg
Bestuurslid           M. de Kort
 

Bestuur Regio Zuid 
Voorzitter             M.Mesu   info@imkerswinkeldelinde.nl
Secretaris            W.van Sprundel
Penningmeester  K. van de Laar
Bestuurslid          P. Verkooijen
Bestuurslid          H.W. Claessen