Binnen onze vereniging werken we met 5 regio's; Noord, Oost, West, Zuid en Vlaanderen.

Deze regio's hebben allemaal een zelfstandig bestuur die jaarlijks een deel van de contributie ontvangen. Samen met de leden in de regio maken zij afspraken welke activititen georganiseerd worden en welke budgetten daarbij horen. Aan het eind van het boekjaar, (boekjaar loopt van 1-1 tot en met 31-12) stuurt de secretaris van iedere regio een verslag van de activiteiten en een verantwoording van de gelden, aan het dagelijksbestuur.

In ons besloten gedeelte van de website is er voor iedere regio ruimte om zaken met elkaar te delen. Ook staan daar de mailadressen hoe je in contact kan komen met de regio bestuurders.

Bestuur regio Noord          
Voorzitter              P. Veenstra peterveenstra1978@icloud.com 
Secretaris             L. Hamming
Penningmeester   C.W.P.A. Leber
Bestuurslid           H. Tolhuis
Bestuurslid           F. Damhuis 
Bestuurslid           E. van Ginkel

Bestuur Regio Oost 
Voorzitter              R. Engelbertink  rutgerengelbertink@hotmail.com
Secretaris             J. Luesink       
Penningmeester   A. van Vliet 

Bestuur Regio Vlaanderen 
Voorzitter                   Achiel Dhooge   achiel.dhooge@skynet.be
Onder-Voorzitter        J. de Ridder
Secretaris                  R. van Hese
Penningmeester        vacant
Bestuurslid                L. Moens

Bestuur Regio West
Voorzitter              R. de Moor bbvnedsecretaris@gmail.com 
Secretaris             G. Wieringa
Penningmeester   K. van Willengenburg
Bestuurslid           M. Kort
 

Bestuur Regio Zuid 
Voorzitter             M.Mesu   info@imkerswinkeldelinde.nl
Secretaris            W.van Sprundel
Penningmeester  K. van de Laar
Bestuurslid          P. Verkooijen
Bestuurslid          H.W. Claessen