Welkom bij Buckfast Belangen Verenigd
Dit jaar bestaan we 30 jaar! Een mooie aanleiding voor een feestje.
Heeft u suggesties stuur dan een mailtje naar bbvnedsecretaris@gmail.com 

Een vereniging met enthousiaste leden opgericht op 11 oktober 1989.


ALV 2019

Noteert u alvast de algemene ledenvergadering in uw agenda? 

23 februari in Uddel met als gast in de middag Claus Fehrenbach. We zijn zeer verheugd dat hij naar ons toe wilt komen. 

Het Blanke Schot
Garderenseweg 33, 3888 LA Uddel

Het programma voor de ALV 23 februari 2019 in Uddel ziet er als volgt uit:

9.30 uur Opening 

9.30 - 11.00 ALV 

11.00 - 12.00 Update Arista Bee door dhr. Fernhout 

12.00 - 12.45 Lunch en loten verkoop 1,50 per lot 

NB: Zelf geld of lunch meenemen. 

12.45 - 13.00 Loterij

13.00 - 16.00 Voordracht Claus Fehrenbach. We zijn zeer verheugd dat hij naar ons toe wilt komen. 

Voor leden is deze dag gratis. Voor niet leden kost de voordracht 7,50. De agenda en concept begroting voor de ALV krijgt u zsm. 

Contributie

Er zijn al heel veel leden die de contributie betaald hebben waarvoor dank. Ik zal vandaag nog een herinnering sturen naar iedereen die nog niet heeft betaald. 

Nog niet betaald dan vraag ik u het zsm over te maken.

Zou u alsjeblieft de contributie van 20 euro (als u ook lid wilt worden van de Gemeinschaft zijn de kosten 37,50) 

zelf over willen maken voor 2019? BUCKFAST BELANGEN VERENIGD NL70 INGB 0005 9364 21

Graag uw naam en indien mogelijk lidnummer vermelden alsjeblieft. 

Ledenlijst 

Zoals al eerder is aangekondigd komt er een voorstel in de ALV om de ledenlijst 1 keer per jaar uit te geven als pdf. bestand. Met beperkte gegevens erop. Naam, woonplaats, regio en mailadres. 

Wanneer u niet op del ijst wilt staan kunt u dat doorgeven voor 1 februari. Tijdens de ALV wordt er besloten of de lijst er definitief komt of niet. Enkele leden hebben zich al afgemeld hiervoor. Bedankt voor het tijdig doorgeven.