De BBV helpt je aan vitale en zachtaardige bijen

Naast zachtaardigheid vormt zwermtraagheid een belangrijk criterium in de selectie en teelt van Buckfastbijen. De eigentijdse imker, die vaak in stad of dorp woont, heeft i.v.m. buren en kleine kinderen liever geen zwermen.

In de teeltprogramma’s van de teeltgroepen, telers en bevruchtingstations wordt hard gewerkt aan de selectie van varroatolerante bijen. Dit zijn bijen, die een super speurzin ontwikkeld hebben voor de aanwezigheid van varroagezinnetjes in het gesloten broed van onze bijen. Komen ze die op het spoor, dan wordt de pop en de aanwezige mijten vroegtijdig geruimd. Hiermee wordt de voortplanting onderbroken en wordt de reproductie van de mijtenpopulatie afgeremd.

In de toekomst zullen we deze gunstige eigenschappen ook zien verschijnen op de bevruchtingsstations. Als hobby-imker met een paar volkjes is het niet nodig zelf zo’n teeltmoer, ook wel P-moer genoemd, te bezitten. Het is veel verstandiger om jaarlijks enige larfjes te verkrijgen van zo’n excellerende teeltmoer. Door dit jaarlijks te herhalen kun je je moeren ieder jaar voor ongeveer de helft vervangen door jonge geselecteerde moeren, die nog steeds in belangrijke mate de eigenschappen dragen van de moeder.

De regio’s van de Buckfast Belangen Vereniging (BBV) organiseren regionaal overlarf-bijeenkomsten.

Op deze bijenkomsten kun je van zeer goede teeltmoeren (met stamboek) larfjes tegen een gereduceerd ledentarief kopen. Als NBV-lid ben je uiteraard ook welkom, want je kunt ter plekke BBV-lid worden en larfjes meenemen. Wel even van te voren aanmelden via een secretariaat.


De Nederlandse regio’s organiseren de volgende overlarfbijeenkomsten in 2021:

BBV Regio Zuid:  te Olland Nog onbekend

BBV Regio Oost te Vorden 
Op 27 mei 2021 willen we weer larfjes beschikbaar stellen aan de leden van BBV Regio Oost. In principe heeft Marcel Hallmans en schoondochter Wieneke toegezegd het overlarven dit jaar te verzorgen, uiteraard onder voorbehoud van de Corona-richtlijnen. Marcel zal net als voorgaande keren weer topmateriaal meenemen. Over de lijn zullen we de deelnemers later na de uitwintering nog informeren. Het overlarven zal gelet op de Corona maatregelen iets anders verlopen. We hopen weer gebruik te kunnen maken van de Schöppe van Natuurmonumenten te Vorden (de bevestiging moet nog komen).

Dit jaar is de Schöppe uitsluitend toegankelijk voor Marcel en Wieneke. Het is de bedoeling dat alle deelnemers in hun auto blijven zitten en door het raampje de larfjes in Nicotdopjes in een afgesloten plastic doosje met vochtige tissue aangereikt krijgen. De bestellingen zullen op volgorde van datum van betaling vanaf 13.30 uur overhandigd worden. Je krijgt later nog een indicatieve planning met tijdstip waarop je de larfjes kunt afhalen.

Je kunt voorlopig maximaal 20 larfjes per lid bestellen. Dit om zoveel mogelijk leden van materiaal te kunnen voorzien. Aangezien we dit jaar gesponsord worden door het hoofdbestuur van de BBV zijn de eerste tien larfjes gratis.

Je kunt bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken aan Buckfast Belangen Verenigd Regio Oost rekeningnummer
NL58 INGB 0003 0781 44 onder vermelding in de omschrijving van “achternaam en xx (aantal) larfjes”. Indien je tien of minder larfjes bestelt, dan maak je 1 eurocent over, dus € 0,01. Wil je bijvoorbeeld 15 larfjes hebben dan maak je 5 euro over (15 – 10 gratis). Je kunt dus maximaal 10 euro overmaken. Zou je liever meer dan 20 larfjes willen bestellen vermeld dan 20+ achter je naam in de omschrijving. Mochten we ruimte hebben wanneer het maximaal aantal af te nemen larfjes niet gehaald wordt, dan ontvang je alsnog een aanvullend mailtje.
Het bestuur van de BBV regio Oost

BBV Regio Noord:  te Amen (Open dag imkerij Het Ielgat) Nog onbekend 


BBV Regio West te Bussum 
Op het volgende moment willen we dit jaar corona proof onze leden voorzien van larven. Dinsdag 25 mei 2021 tussen 18.00 en 20.30 uur dit zijn de larven die zowel aansluiten op de KI dagen die plaatsvinden op 14 en 15 juni als op de 2e ronde van Ameland.

We zijn verheugd u te mogen melden dat Robert Schuurmans heeft toegezegd het overlarven dit jaar te verzorgen, uiteraard onder voorbehoud van de Landelijke Corona-richtlijnen.

Robert zal topmateriaal meenemen. Over de lijn zullen we de deelnemers later na de uitwintering nog informeren. Het overlarven zal gelet op de Corona maatregelen iets anders verlopen. We mogen gelukkig onder restricties weer gebruik maken van onze bekende overlarfplaats in Bussum bij de imkervereniging. Waarvoor weer onze hartelijke dank. Dit jaar is het verenigingsgebouw uitsluitend toegankelijk voor Robert en enkele leden van Bussum die helpen met overlarven. Het is de bedoeling dat alle deelnemers in hun auto blijven zitten en door het raampje de larfjes in Nicotdopjes in een afgesloten plastic doosje met vochtige tissue aangereikt krijgen. De bestellingen zullen op volgorde van datum van betaling vanaf 18.00 uur overhandigd worden. Je krijgt later nog een indicatieve planning met tijdstip waarop je de larfjes kunt afhalen.

Je kunt voorlopig maximaal 20 larfjes per lid bestellen. Dit om zoveel mogelijk leden van materiaal te kunnen voorzien. Aangezien we dit jaar gesponsord worden door het hoofdbestuur van de BBV zijn de eerste tien larfjes gratis voor leden van regio West. Leden uit andere regio's betalen voor iedere larf 1 euro. 
Je kunt bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken aan Buckfast Belangen Verenigd Regio West rekeningnummer NL74 INGB 0009 4778 19 onder vermelding in de omschrijving van “achternaam en xx (aantal) larfjes en regio”. Indien je tien of minder larfjes bestelt, dan maak je 1 eurocent over, dus € 0,01. Wil je bijvoorbeeld 15 larfjes hebben dan maak je 5 euro over (15 – 10 gratis). Je kunt dus maximaal 10 euro overmaken.
BBV leden buiten regio West kunnen dus maximaal 20 euro overmaken.

Zou je liever meer dan 20 larfjes willen bestellen vermeld dan 20+ achter je naam in de omschrijving. Mochten we ruimte hebben wanneer het maximaal aantal af te nemen larfjes niet gehaald wordt, dan ontvang je alsnog een aanvullend mailtje.

Namens het bestuur van de BBV regio West,
Ronald de Moor, voorzitter