Als vereniging hebben we de volgende doelstellingen:
De vereniging heeft ten doel het in stand houden en verspreiden van de “Buckfastbij”. We doen dat middels een aantal pijlers:
Communicatie  -  Scholing  -  Bijeenkomsten

Deze pijlers hebben we hieronder in 7 punten omschreven:
 

  1. Actieve Ondersteuning van de teelt door het gericht en projectgewijs steunen van telers, teeltgroepen en bevruchtingsstations.

  2. Uitgeven van het Bulletin.

  3. Ontwikkelen van les en voorlichtingsmateriaal, speciaal gericht op de Buckfastteelt.

  4. Ondersteuning en implementatie van de nieuwste methoden op het gebied genetica en computeranalyse om de selectie te ondersteunen.

  5. Onderhouden van contacten met binnen en buitenlandse telers en wetenschappers die bezig zijn met de Buckfast.

  6. Toegankelijke website en deze ontwikkelen tot een kennis portaal voor de Buckfastteelt.

  7. Ledenweving door gecoördineerde acties en activiteiten  via de PR.