Het dagelijks bestuur bestaat uit:


Voorzitter Robert Schuurmans voorzitterbbv@gmail.com
Secretaris Ronald de Moor bbvnedsecretaris@gmail.com
Penningmeester Vacant. bbvnedsecretaris@gmail.com
Ledenadministratie Frans Wanrooij bbvnedledenadmie@gmail.com
Frans is bereid om demissionair zijn taak te blijven uitvoeren. Tot we overgaan op een nieuw systeem.
Aspirant bestuurslid Rob Triest

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij werken met een jaarplan en verantwoorden deze tijdens de algemene ledenvergadering.