Het dagelijks bestuur bestaat uit:


Voorzitter a.i. Ronald de Moor                                 bbvnedsecretaris@gmail.com   (voorzitterbbv@gmail.com)
Secretaris Ronald de Moor                                      bbvnedsecretaris@gmail.com


Penningmeester Kees van Willigenburg                 bbvpenningmeester@gmail.com


Ledenadministratie  Rob Heuwekemeijer               bbvnedledenadmie@gmail.com 


Algemeen bestuurslid  Harmen Schuit
Algemeen bestuurslid  Daphne Sloots

Vanuit de regio's zijn de volgende leden aangesloten voor minimaal 1 jaar bij het hoofdbestuur:

Regio Noord Peter Veenstra
Regio West Kees van Willigenburg 
Regio Oost Jan Luesink
Regio Vlaanderen Rudi van Hese
Regio Zuid nog niemand

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij werken met een jaarplan en verantwoorden deze tijdens de algemene ledenvergadering.