Het dagelijks bestuur bestaat uit:


Voorzitter Robert Schuurmans                                 voorzitterbbv@gmail.com
Secretaris Ronald de Moor                                      bbvnedsecretaris@gmail.com
Penningmeester Kees van Willigenburg                 bbvnedsecretaris@gmail.com
Ledenadministratie  Daphne Sloots                       bbvnedledenadmie@gmail.com
Algemeen bestuurslidHarmen Schuit
Algemeen bestuurslid Rob Heuwekemeijer

 

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij werken met een jaarplan en verantwoorden deze tijdens de algemene ledenvergadering.