Het dagelijks bestuur bestaat uit:


Voorzitter Robert Schuurmans voorzitterbbv@gmail.com
Secretaris Ronald de Moor bbvnedsecretaris@gmail.com
Penningmeester Vacant. bbvnedsecretaris@gmail.com
Ledenadministratie Harmen Schuit bbvnedledenadmie@gmail.com
Algemeen bestuurslid Rob Heuwekemeijer

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij werken met een jaarplan en verantwoorden deze tijdens de algemene ledenvergadering.