Het dagelijks bestuur bestaat uit:


Voorzitter Robert Schuurmans                             voorzitterbbv@gmail.com
Secretaris Ronald de Moor                                   bbvnedsecretaris@gmail.com
Penningmeester  Vacant.                                     bbvnedsecretaris@gmail.com
Ledenadministratie Harmen Schuit                     bbvnedledenadmie@gmail.com
Algemeen bestuurslid Rob Heuwekemeijer

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij werken met een jaarplan en verantwoorden deze tijdens de algemene ledenvergadering.