Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij werken met een jaarplan en verantwoorden deze tijdens de algemene ledenvergadering.