Het dagelijks bestuur bestaat uit:


Voorzitter Robert Schuurmans                                voorzitterbbv@gmail.com
Secretaris Ronald de Moor                                      bbvnedsecretaris@gmail.com
Penningmeester Kees van Willigenburg aspirant   bbvnedsecretaris@gmail.com
Ledenadministratie  Daphne Sloots aspirant         bbvnedledenadmie@gmail.com
Algemeen bestuurslid Rob Heuwekemeijer

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Zij werken met een jaarplan en verantwoorden deze tijdens de algemene ledenvergadering.