Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar een van de volgende e-mailadressen.
Het streven is om binnen een week te reageren.

Algemene vragen, perszaken of klachten
Ronald de Moor a.i Voorzitter BBV  
voorzitterbbv@     gmail.com

Algemene vragen of vragen over de website / login
Ronald de Moor Secretaris BBV  
bbvnedsecretaris@     gmail.com
Larenseweg 162, 1223 AA Hilversum 

Vragen over de contributie, begroting, regiobijdrage
Kees van Wiligenburg Penningmeester BBV  
bbvpenningmeester@    gmail.com

Vragen over je lidmaatschap, verhuizing doorgeven of opzeggen
Daphne Sloots Ledenadministratie BBV   
bbvnedledenadmie@   gmail.com