De BBV helpt je aan vitale en zachtaardige bijen

Naast zachtaardigheid vormt zwermtraagheid een belangrijk criterium in de selectie en teelt van Buckfastbijen. De eigentijdse imker, die vaak in stad of dorp woont, heeft i.v.m. buren en kleine kinderen liever geen zwermen.

In de teeltprogramma’s van de teeltgroepen, telers en bevruchtingstations wordt hard gewerkt aan de selectie van varroatolerante bijen. Dit zijn bijen, die een super speurzin ontwikkeld hebben voor de aanwezigheid van varroagezinnetjes in het gesloten broed van onze bijen. Komen ze die op het spoor, dan wordt de pop en de aanwezige mijten vroegtijdig geruimd. Hiermee wordt de voortplanting onderbroken en wordt de reproductie van de mijtenpopulatie afgeremd.

In de toekomst zullen we deze gunstige eigenschappen ook zien verschijnen op de bevruchtingsstations. Als hobby-imker met een paar volkjes is het niet nodig zelf zo’n teeltmoer, ook wel P-moer genoemd, te bezitten. Het is veel verstandiger om jaarlijks enige larfjes te verkrijgen van zo’n excellerende teeltmoer. Door dit jaarlijks te herhalen kun je je moeren ieder jaar voor ongeveer de helft vervangen door jonge geselecteerde moeren, die nog steeds in belangrijke mate de eigenschappen dragen van de moeder.

De regio’s van de Buckfast Belangen Vereniging (BBV) organiseren regionaal overlarf-bijeenkomsten.

Op deze bijenkomsten kun je van zeer goede teeltmoeren (met stamboek) larfjes tegen een gereduceerd ledentarief kopen. Als NBV-lid ben je uiteraard ook welkom, want je kunt ter plekke BBV-lid worden en larfjes meenemen. Wel even van te voren aanmelden via een secretariaat.


De Nederlandse regio’s organiseren de volgende overlarfbijeenkomsten in 2023:

Regio Zuid
Overlarf-activiteit 2023 op zondag 11 juni 2023
De overlarfdag op de Gasthuishoeve, Kremselen 2 in Sint-Oedenrode.
Aanvang om 10:00 uur. We starten met koffie en cake, deze worden aangeboden door Buckfast-Zuid.
Voor leden zijn de eerste tien larfjes gratis, wilt u er meer hebben dan kosten ze € 1,00/larfje.

Regio West
Dinsdag 30 mei is het weer overlarven in Bussum. Deze sluit aan bij zowel de 2e ronde Ameland als de KI dagen. 
De larven zijn beschikbaar van de volgende 2 koninginnen als ze in leven blijven.

Lijn 1.
A701(AKO)= .21-A565(AKO) iako B562(PJ):: .19-A562(AKO) bal B84(TR)

Lijn 2.
B142(AKO)= .21-B142(PJ) iako B562(PJ) ::  .19 -B154(PJ)insB11(PJ)

Het overlarven is weer in het Bijenhuisje van de bijenvereniging Bussum. De kosten zijn 1 euro per stuk. Ben je lid van regio West dan worden de eerste 5 vergoed uit de regio kas. Graag willen we hen weer bedanken voor de gastvrijheid. Huizerweg 51, Bussum

We vragen je wel het verschuldigde bedrag over te maken aan Buckfast Belangen Verenigd Regio West rekeningnummer NL74 INGB 0009 4778 19 

onder vermelding in de omschrijving van “achternaam en xx (aantal) larfjes en regio”.
U kunt zich hier opgeven: https://forms.gle/JNHS5XcRedQbpXKZ9