De BBV helpt je aan vitale en zachtaardige bijen

Naast zachtaardigheid vormt zwermtraagheid een belangrijk criterium in de selectie en teelt van Buckfastbijen. De eigentijdse imker, die vaak in stad of dorp woont, heeft i.v.m. buren en kleine kinderen liever geen zwermen.

In de teeltprogramma’s van de teeltgroepen, telers en bevruchtingstations wordt hard gewerkt aan de selectie van varroatolerante bijen. Dit zijn bijen, die een super speurzin ontwikkeld hebben voor de aanwezigheid van varroagezinnetjes in het gesloten broed van onze bijen. Komen ze die op het spoor, dan wordt de pop en de aanwezige mijten vroegtijdig geruimd. Hiermee wordt de voortplanting onderbroken en wordt de reproductie van de mijtenpopulatie afgeremd.

In de toekomst zullen we deze gunstige eigenschappen ook zien verschijnen op de bevruchtingsstations. Als hobby-imker met een paar volkjes is het niet nodig zelf zo’n teeltmoer, ook wel P-moer genoemd, te bezitten. Het is veel verstandiger om jaarlijks enige larfjes te verkrijgen van zo’n excellerende teeltmoer. Door dit jaarlijks te herhalen kun je je moeren ieder jaar voor ongeveer de helft vervangen door jonge geselecteerde moeren, die nog steeds in belangrijke mate de eigenschappen dragen van de moeder.

De regio’s van de Buckfast Belangen Vereniging (BBV) organiseren regionaal overlarf-bijeenkomsten.

Op deze bijenkomsten kun je van zeer goede teeltmoeren (met stamboek) larfjes tegen een gereduceerd ledentarief kopen. Als NBV-lid ben je uiteraard ook welkom, want je kunt ter plekke BBV-lid worden en larfjes meenemen. Wel even van te voren aanmelden via een secretariaat.

De Nederlandse regio’s organiseren de volgende overlarfbijeenkomsten in 2020:

BBV Regio Zuid: 31 mei te Olland

BBV Regio Oost:  27  mei te Vorden 

BBV Regio Noord: 23  mei te Amen (Open dag imkerij Het Ielgat)

BBV Regio West:  27 mei te Bussum