De activiteiten van onze vereniging en landelijke activiteiten kunt u hier vinden:


2 februari 2019 Bijeenkomst BBV-Noord

Op zaterdag 2 februari 2019 is er de bijeenkomst van Buckfast Belangen Verenigd afd. Noord
In “De Hoeksteen “, Lageweg 45/a 9479PA te Noordlaren .
Programma :
9.30 Zaal open ( ontvangst met koffie )
10.00 huishoudelijk gedeelte * Opening
* Jaarverslag
* Financieel verslag
* Verslag kascommissie , benoeming nieuw lid
* Rondvraag
10.20 Korte presentaties - Verslag Teeltstation “De Marne “ B.Talens
- Roofmijt inzetten tegen Varoa A. Hilberts
- Koninginnenteelt dmv Separeren E. v. Ginkel
- Afleggers maken H. Tolhuis
- Het schrijven van Pedegree’s A.H. de Witt

12.15 Lunchpauze ( verkoop van loten ) Lunch is verkrijgbaar voor eigen rekening

13.15 Lezing door Freek Blom . “Beroeps imker op een zaadbedrijf “
Wat zijn de werkzaamheden tijdens de verschillende seizoenen, en waar moet je opletten als je volken wilt inzetten voor de bestuiving en hoe hou je 1200 volken onder controle.
Verder komen er tijdens de presentatie leuke tips en handigheden aan de orde waar
iedere imker zijn voordeel mee kan doen .
15.30 Sluiting

Op deze dag is iedereen welkom en er is een verloting met leuke prijsjes, waaronder ook
Buckfast koninginnen .
Entree €5.00  Inlichtingen . L.Hamming
 


Namens het bestuur van regio Zuid

Alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar.
Onze 25de algemene ledenvergadering/studiedag vindt plaats op:

Zaterdag 2 februari 2019
Café De Dreef
Gemeentenweg 95
Dongen-Vaart
0162-313532

Hierbij bent U daarvoor uitgenodigd
Aanvang: 10.00 uur

De entree bedraagt € 2,50 inclusief één kop koffie of thee. Lunch is verkrijgbaar tegen betaling.

De dag wordt afgesloten met een loterij. Uw entreebewijs is tevens een lot.
Diverse leuke imkersartikelen en diverse F1-koninginnen in een Kielerkastje+volkje.
Agenda:
1. Welkomstwoord door de voorzitter
2. Bespreking verslag jaarvergadering 2018 is in bijlage toegevoegd
3. Omlarfdag 2018 was een groot succes! Er waren ongeveer 70 deelnemers en
veel nieuwe leden die deze dag bezochten. Honderden Buckfast-edellarven
zijn verspreid
4. Verslag kascontrole
De eerste twee binnenkomende leden zijn traditioneel kascontrole-commissie
5. Bestuursverkiezingen: aftredend en herkiesbaar P. Verkooijen en B. Claessen;
nieuwe bestuursleden kunnen zich wenden tot de voorzitter
Dit kan tot 1 uur voor de vergadering
6. Omlarfdag 2019 wordt gehouden op zondag 26 mei 2019 start 10.00 uur
7. Afhalen en brengen bevruchtingskastjes bij Imkerij De Linde voor
bevruchtingsstation Ameland 4e periode = brengen op vrijdag 12 juli 2019
8. Op zaterdag 23 februari 2019 vindt de ALV van BBV plaats in Uddel spreker
Dhr. Ferenbach een gerenomeerd Buckfastteler uit Zuid-Duitsland
9. De F1-koninginnen in Kielertjes die in 2018 zijn gewonnen, zijn ontvangen
10. Rondvraag
11. Spreker is: Jans ter Bork; hij is voorzitter van Buckfast teelt- en
bevruchtingsstation Ameland. Zie toelichting op het tweede blad
12. Loterij: Prijzen hebben betrekking op het imkeren met Buckfast
13. Sluiting door de voorzitter


ALV BBV regio West 8 februari

Beste leden van de BBV regio West,
Het bijenseizoen staat langzamerhand weer voor de deur en de algemene ledenvergadering van de BBV komt eraan (23 februari), waarop Klaus Fehrenbach een presentatie komt geven. Niet te missen natuurlijk, want dit is een teler van formaat!

Traditioneel heeft de afdeling West altijd haar voorjaarsvergadering vooruitlopend op de algemene vergadering, en ook dit jaar gaan we dat weer zo doen.
Op vrijdagavond 8 februari om 20:00 zullen we weer bij elkaar komen op het inmiddels vertrouwde adres van de imkervereniging in Amstelveen, voor de altijd gezellige vergadering.

En ook wij hebben een spreker van formaat!
Ons mede-bestuurslid Guus Verhoeven, tevens vrijwilliger bij de Stichting Buckfast Marken, zal een presentatie geven over het reilen en zeilen van het bevruchtingsstation. Gezien de ontwikkelingen rondom de VSH bijen en de TV-uitzendingen daarover van vorig jaar staat Marken flink in de schijnwerpers, dus zal het zeker interessant zijn om te horen wat ze zoal gedaan hebben.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook weer de loterij, waarin imkerartikelen, plekken op de bevruchtingsstations en natuurlijk F1-koninginnen te winnen zijn. Lootjes kosten 1,00 euro per stuk.

Het zou dan ook mooi zijn als we een grote opkomst voor vergadering, loterij en de presentatie van Guus kunnen realiseren. Dus noteer alvast in de agenda: 8 februari 20:00 uur. Langs de Akker 1, Amstelveen, voorjaarsvergadering BBV afdeling West. We hebben nog wel enige inbreng van jullie zijde nodig: onze bestuursleden Guus en Dennis treden allebei af. Dus we hebben nieuwe bestuursleden nodig voor West. Wie geeft zich op? Heel graag vooraf even een mailtje sturen, maar ter plaatse het initiatief pakken kan natuurlijk ook. Wie heeft er een goed idee voor de zomer excursie? zijn er nog leden die een F1 koningin willen doneren voor de loterij? We hebben er eigenlijk op dit moment nog net te weinig, dus een koninklijke donatie wordt erg gewaardeerd! Hopelijk wil iedereen even nadenken over bovenstaande vragen en zien we jullie allemaal op 8 februari! Groet, Guido Wieringa Secr. BBV WestALV Buckfast Regio Oost Zaterdag 9 februari 2019, 13.00 uur

Algemene Ledenvergadering BBV Regio Oost Locatie: Dorpshuis, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Met voordracht door Jan de Ridder over zijn bedrijfsmethode
Aanvang voordracht 14:00 uur.
De entreekosten voor niet BBV-leden bedragen € 10,-. Deze zijn bij binnenkomst te voldoen.
Vooraf aanmelden bij de secretaris van BBV Regio Oost lgc.vandenbosch@gmail.com 
Het entreebedrag ontvangt u direct terug bij aanmelding van een BBV lidmaatschap tijdens deze ALV.

Jan De Ridder, bestuurslid van de Vlaamse Buckfast Vereniging, koninginnenteler en imker gaat in aansluiting op onze Algemene Ledenvergadering het hebben over zijn bedrijfsmethode, waarin hij zo efficiënt en gezond mogelijk bijen teelt gedurende het jaar. Vooral de laatste jaren, waarin we in België een bijensterfte van 30 tot 40 percent zagen, is een dynamische benadering van het bijenhouden meer dan noodzakelijk. Jan werkt met Buckfastbijen. Dit is geen ras, zoals de Italiaanse bij of de Carnica bij.
Het is een soort, die ontstaan is door veelvuldige kruisingen, in het begin van de 20e eeuw, waarbij eigenschappen van verschillende bijenrassen gecombineerd werden. Het duurde dan ook meerdere tientallen jaren vooraleer de huidige Buckfastbij het licht zag. Het is een bij met een erfvaste stam. Buckfast gekruist met buckfast geeft buckfast zonder dat er ongewenste eigenschappen ontstaan. Nog steeds worden er eigenschappen aan de Buckfastbij ingekruist, zoals vorig jaar via het bevruchtingsstation Baltrum met de Monticolabij. De komende jaren staat dit wellicht ook te gebeuren met VSH-eigenschappen.
De Buckfastbij is zeer zachtaardig, zeer vruchtbaar en zeer zwermtraag. Hierdoor zijn de met deze bij behaalde opbrengsten eveneens zeer goed. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat deze bij vooral bij beroepsimkers de voorkeur geniet boven andere rassen. Wat voor beroepsimkers goed is, is voor hobbyimkers, die meer tijd en middelen kunnen besteden aan hun bijen, zeker goed.
Toegang is gratis voor BBV-leden.
NBV-leden zijn ook welkom tegen betaling van 10 euro entreegeld. Wordt je ter plaatse lid van de BBV regio Oost dan vervalt het entreegeld. NBV-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van BBV Regio Oost via: lgc.vandenbosch@gmail.com
De deur is open vanaf 12.30 uur, koffie en drankje zijn gratis.
Aanvang ledenvergadering met aansluitend de voordracht van Jan De Ridder 13.00 uur. Einde: ongeveer 15.30 uur. Er is ter afsluiting weer een verloting met o.a. staplaatsen voor Ameland en de Flevogroep, raszuivere Buckfastmoeren en F1-productiemoeren.


Buckfast Regio Oost

Zaterdag 10 februari 2018 13.00 uur Algemene Ledenvergadering BBV Regio Oost

Locatie: Dorpshuis, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden

Met een voordracht van Martin Klein over het Bevruchtingsstation Flevo en hun VSH teelt project (Varroa Sensitieve Hygiëne) 

Ook Buckfast leden uit andere regio’s zijn welkom. Vooraf aanmelden bij de secretaris van BBV Regio Oost lgc.vandenbosch@gmail.com  , met vermelding van de ‘eigen’ Regio   


 

ALV 2019

Noteert u alvast de algemene ledenvergadering in uw agenda? 
23 februari in Uddel met als gast in de middag Claus Fehrenbach.
We zijn zeer verheugd dat hij naar ons toe wilt komen. 
Het Blanke Schot, Garderenseweg 33, 3888 LA Uddel


Overlarven regio West


Op woensdag 29 mei 2019 van 18.00 tot 20.00 uur is er weer ons jaarlijke overlarf moment in Bussum.
Voor leden van West zijn de eerste 3 larven gratis.
Daarna betaal je 1 euro per larf. Dit jaar komen de larven uit het hoge Noorden van Lucas Hamming.
Lucas neemt wanneer de volken goed uitwinteren een fantastische lijn mee. 
Het is een Ligustica lijn , deze lijn is 2 jaar geleden ingekruist met Meda .Het is een zeer zachtaardige lijn met een grote broedaanzet en grote haaldrift en verder zwermtraag wat je van Buckfast mag verwachten .DM(BT)1703 X XB108(MM) : DM1411 X DM1509     DM1509 = DM1309 X 1463A (HT)    1463A 9 (HT) = MEDA 

Je moet je wel even van te voren opgeven bij Ronald de Moor bbvnedsecretaris@gmail.com
De opbrengst gaat in zijn geheel naar het landbevruchtingsstation de Marne http://www.teeltstationmarne.nl/