Home

Op deze site vindt u informatie over de vereniging, de verschillende regionale afdelingen van de vereniging en de buckfastbij.
De BBV is opgericht op 11 oktober 1989 en is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen.
De vereniging heeft ten doel het in stand houden en verspreiden van de "Buckfastbij".

                                 

                                                        Download de flyer: